facebook

Лаборатория за анализ и политики за въздуха

Партньори

 

Ключово партньорство с Пловдивския университет “Паисий Хилендарски“

 

През 2019г. бе подписан Договор за сътрудничество и съвместна дейност между Лабораторията за анализ и политики за въздуха към Нов Български университети Пловдивският Университет “Паисий Хилендарски“. 

 

Целта на подписания между двата университета договор е съвместна дейност в областта на научно-изследователската и приложно-експерименталната работа по изследване на ниските слоеве на атмосферата и качеството на въздуха на територията на цялата страна -  Р. България.

 

 

Партньорство със сдружението с обществена полза "Въздух за здраве".

 

Сдружението е с насоченост към прагматични решения, базирани на солидни доказателства, с измерим положителен ефект върху здравето.

 

Основател е д-р Александър Симидчиев, пулмолог, специализирал в Есен - Германия и Париж – Франция, той има богат клиничен бизнес и активистки опит. Неговите интереси освен пулмологията, са и системни въпроси, като медицината базирана на доказателства и цифровите/ технологичните оптимизации на здравеопазването. Той е й дългогодишен преподавател както в Софийския медицински университет, така и в Пловдивския медицински университет. 

 

 

Партньорство с неправителствената организация WWF БългарияWWF е една от водещите природозащитни организации, която работи по широк кръг проблеми - от местообитанията от европейско значение в мрежата Натура 2000 и защитените територии, през горите и сладководните екосистеми до земеделските политики и развитието на селските райони. Основните цели организацията са опазването и възстановяването на биологичното разнообразие и гарантирането на устойчивото развитиe.WWF е част от коалицията от неправителствени организации "За да остане природа в България".