facebook

Лаборатория за практики на устойчиво развитие

РЪКОВОДИТЕЛ

 

 

Д-р Радосвета Кръстанова 

Ръководител на Лаборатория за анализ и политики на въздуха 

към НБУ

e-mail: rkrestanova@nbu.bg

НБУ, корпус 2, зала 302Радосвета Кръстанова е доктор по право на Университета на Бургундия, Франция и доктор по политически науки на Нов български университет. Преподавател и изследовател в Нов български университет, асоцииран изследовател към Център Gеorges Chevrier на Университета на Бургундия в Дижон. Главен асистент към департамент “Икономика” и ръководител на Франкофонски център за академични постижения. Преподава курсове на български, френски и английски език в бакалавърски и магистърски програми на департаменти “Икономика”, “Политически науки” и “Администрация и управление”, на теми като екологични политики, устойчиво развитие, кръгова икономика, гражданско общество и граждански движения. Носител на наградата за най-добра франкофонска докторска теза за 2015 г., присъдена на български изследовател, за монографията “Les nouveaux mouvements sociaux. Le cas du mouvement écologique en Bulgarie” (Новите социални движения. Екологичното движеине в България).

Автор на статии на български, френски и английски език върху зеленото движение и гражданското общество в България, новите социални движения в Европа, Европейската гражданска инициатива и демокрацията на участието, екологизма и устойчивото развитие, както и на монографиите "Nouveaux mouvements sociaux et Nouvelle politique. Le mouvement vert en Bulgarie” (Presses académiques francophones, 2016) и "The Green Movement and the Green Parties in Bulgaria : Between System Integration and System Change (Friedrich Ebert Foundation-Sofia, 2012) (http://www.fes.bg/?cid=79&NewsId=1054).

Координатор на образователна мрежа за гражданско участие и устойчиво развитие МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ (www.placeforfuture.org) и съосновател на Софийско гражданско сдружение – Щастливеца. Участник в множество граждански кампании и инициативи за опазване на природата и съхраняване на жизнената среда в България. В периода 2005-2008 г. е граждански наблюдател към Комисията по околна среда, води и гори на Столична община.

 

Мина Карпузова

Технически сътрудник на Лаборатория за анализ и политики на въздуха 

към НБУ

e-mail: markova.mina@gmail.com

 

 

Мина Карпузова е последна година Магистър в специалност „Екологични експертизи и контрол“ в Нов български университет. Завършила е бакалавърска степен по Бизнес управление в туризма и хотелиерството в гр. Люцерн, Швейцария. От 2019 г. насaм изпълнява длъжността Технически сърудник в Лабораторията за анализ и политики на въздуха към НБУ, като тази година представи няколко статии относно въпросите за качеството на въздуха, както в национален, така и в световен план.