facebook

Лаборатория за практики на устойчиво развитие

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА, ПОДРЕПЕНА ОТ ЕКФ

 

 

Air Quality Lab of NBU – network of social learning related to air quality and environmental protection

Лаборатория за качество на въздуха към НБУ – мрежа за обществена осведоменост относно качеството на въздуха и опазване на околната среда.

 

Проектът е финансиран с подкрепата на Европейска климатична фондация (European Climate Foundation), с ръководител д-р Радосвета Кръстанова. Проектът цели да подкрепи работата на Лабораторията за качество на въздуха към НБУ чрез изграждане на системен подход за обществена осведоменост относно качеството на въздуха и опазване на околната среда. Две са основните направления:

  1. Създаване на конкретен академичен профил – работа със студенти, измервания на качеството на въздуха и т.н.
  2. Целенасочено разпространение н информация – издаване и разпространение на електронен бюлетин, участие в социалните медии, издаване на публикации, организиране на публични събития с участието на всички заинтересовани страни и т.н.