facebook

Лаборатория за анализ и политики за въздуха

Съвет

 

Консултативен съвет:

Доц. д-р Васил Гарнизов

Доц. д-р Петя Асенова

Доц. д-р Георги Тупаров

Доц. д-р Георги Петров

Гл. ас. д-р Филип Андонов

Доц. д-р Галина Сачанска

Доц. д-р Николай Петров