Лаборатория за анализ и политики за въздуха

Публикации

meterac_126x181_fit_478b24840a

ОТВОРЕНА МРЕЖА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

д-р Aтанас Терзийски

Научни и учебни издания

health-aspects_126x181_fit_478b24840a

ЗДРАВНИ АСПЕКТИ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ВЪЗДУХА

д-р Александър Симидчиев

Научни и учебни издания

radon_126x181_fit_478b24840a

ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА С РАДОН

Мина Карпузова

Научни и учебни издания

vyzduh_126x181_fit_478b24840a

ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА В ГРАДСКА СРЕДА

Мина Карпузова

Научни и учебни издания