Лаборатория за анализ и политики за въздуха

Публикации

ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА С РАДОН

Мина Карпузова

Научни и учебни издания

vyzduh_126x181_fit_478b24840a

ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА В ГРАДСКА СРЕДА

Мина Карпузова

Научни и учебни издания